Ga terug
January 10, 2024
Wie is Revive?

Revive is een Gentse projectontwikkelaar die zich focust op de herontwikkeling van brownfields

Brownfields?

Een “brownfield” verwijst naar een stuk land of een gebied dat vroeger voor industriële of commerciële doeleinden is gebruikt en waarvan het bodem- en/of watermilieu mogelijk is verontreinigd of aangetast als gevolg van deze eerdere activiteiten. In tegenstelling tot een “greenfield” dat een ongerept stuk land is zonder eerdere ontwikkeling, is een brownfield al bebouwd, vaak met industriële of commerciële gebouwen. Daar onderscheidt Revive zich dus van andere projectontwikkelaars.

waarom doet Revive dat?

Het herontwikkelen van brownfields is een belangrijk aspect van stedelijke vernieuwing en duurzaamheid, omdat het gebruik van bestaande, mogelijk verontreinigde locaties benut in plaats van nieuwe, ongerepte gebieden aan te tasten. Door brownfields te ontwikkelen, kan Revive verlaten en verwaarloosde gebieden nieuw leven inblazen, wat bijdraagt aan de revitalisering van stedelijke gemeenschappen en de bevordering van duurzame ontwikkeling. Revive is immers gekend om haar slagzin: we build society, not real estate.

de voormalige sint-josefsite

Ook waat ‘t Verband nu komt, is momenteel een onderbenutte site. De voormalige kliniekgebouwen stonden leeg en de grijze parking domineert het uitzicht. Door de gebouwen te slopen en te renoveren, en de parking ondergronds te plaatsen, komt er heel wat ruimte vrij voor nieuwe gezinnen om te wonen, voor een groot buurtpark en voor een nieuw bedrijvencentrum.

Revive bestaat uit 80 experts en is actief in drie landen: België, Polen en Portugal. Het werd als het eerste Belgische bedrijf bekroond met het B Corp certificaat, het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn als winst. Als projectontwikkelaar wil Revive op een duurzame manier kwalitatieve en betaalbare nieuwbouw projecten creëren die levendige woonbuurten worden. Nieuwbouwappartementen en nieuwbouwwoningen zijn meer dan een vastgoedontwikkeling. Door middel van innovatie en energiezuinige technieken bouwen zij jouw toekomst in de stad, met een minimale ecologische voetafdruk.

deel dit nieuws